ZDRAVEL

Odstávka systému ZDRAVeL

Vážení klienti systému a aplikace ZDRAVeL,

princip shromažďování a sdílení výsledků zdravotních vyšetření, známý jako elektronická zdravotní knížka ZDRAVeL, byl účinným nástrojem pro zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče pro pacienty. Sloužil také jako efektivní nástroj pro výměnu zdravotní dokumentace určené pacientům a pro poskytování výměny výpisů ze zdravotní dokumentace pacientů a dalších informací nezbytných pro rozhodování ošetřujících lékařů.

S ohledem na velmi neobvyklou a nečekanou situaci způsobenou šířením pandemie COVID 19 došlo v jejím důsledku k přeměně českého zdravotnictví. To muselo projít obrovsky náročným testem kapacit lidských, technických a také vynucených legislativních změn. Z výše uvedených důvodů jsme proto byli nuceni provozování systému ZDRAVeL dočasně pozastavit.

Důvodem byla zejména skutečnost, že poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny i samotné ministerstvo zdravotnictví v uplynulé době řešily zcela jiné priority (nákupy desinfekce, nákupy ochranných prostředků, navyšování lůžkové kapacity, personální problémy, mimořádná očkování, odklady různých typů poskytované péče, uzpůsobení nové legislativy atd.). Bohužel se jednalo o odlišné priority, než by byl vývoj a poskytování nových softwarových nástrojů k efektivnímu a bezpečnému sdílení elektronicky vedených zdravotních záznamů, což by pomohlo nejen samotným pacientům a také by to usnadnilo poskytování personalizované zdravotní péče.

Systém ZDRAVeL jsme v uplynulém období opakovaně nabízeli představitelům ministerstva zdravotnictví. Nezpochybnitelná byla možnost jeho okamžitého a plně zabezpečeného nasazení za účelem sdílení údajů o šíření nákazy a vyhodnocování průběhu nemoci Covid-19. Systém se dal využít pro účely trasování nebo pro rezervace kapacit a vedení záznamů o provedených očkováních, či o výsledcích provedených laboratorních testů. Bohužel veškerá naše snaha a nabídky efektivní pomoci určené státním organizacím se nesetkaly se zájmem, neboť stát si chtěl řešit tyto a podobné zdravotnické informační systémy vlastním vývojem.

S ohledem na vzniklou situaci jsme proto byli nuceni dočasně provést odstávku systému ZDRAVeL. Došlo k ní s účinností od 4. října 2021. Doba trvání odstávky celého informačního systému ZDRAVeL, včetně funkcionality aplikace Elektronických zdravotních knížek (EZK) byla naplánována do doby, než bude zřejmé, jak bude stát postupovat ve vztahu k obnově standardní zdravotní péče. Očekávali jsme, že se otevře prostor pro obnovení plného portfolia služeb a pro poskytování našich služeb všem klientům a obchodním partnerům. Zásadní vliv na opětovné spuštění systému, proto v současné době má zejména přijetí nového zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Plánovaná doba odstávky systému neměla překročit 6 měsíců, ale jsme si vědomi toho, že se toto období může protáhnout. Jedná se pro naše klienty o nepříjemnou situaci, ale přesto pevně věříme, že přijetím nové legislativy se vytvoří podmínky pro výrazné zlepšení funkcionality a dlouhodobé udržitelnosti fungování aplikace EZK pro všechny její uživatele.

Po dobu odstávky systému budou i nadále plně zabezpečeny všechny datové soubory, včetně všech osobních údajů klientů takovým způsobem, aby v žádném případě nedošlo k neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným údajům, nebo k jejich nedovolenému zpracování.

V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) budou osobní údaje technicky zablokovány a bude dočasně pozastaveno jejich další zpracování. Systém blokace je specifickou operací, která nám umožňuje jako správci osobních údajů po časově omezenou dobu vyloučení těchto osobních údajů z obvyklých operací zpracování. Po tuto dobu nebude možno do osobních údajů klientů zasahovat. Klientské individuální požadavky na opravy, změny či odstranění údajů v datových souborech budou i nadále přijímány a jejich budoucí realizace bude provedena po opětovném spuštění systému. Před opětovným spuštěním systému ZDRAVeL a zahájením zpracovatelských operací vás budeme v souladu s článkem 14 GDPR informovat, a to odesláním příslušné emailové notifikace.

Kontaktní informace na Zákaznické centrum a DPO jsou uvedeny v patičce níže.

Děkujeme vám za pochopení této výjimečné situace.

Společnost pro e-Health databáze a. s. - provozovatel systému ZDRAVeL.